Myliin Varmeteknik

Mylliin Varmeteknik ApS beskæftiger sig med følgende områder:

– Bygherrerådgivning
– Projektering af varmecentraler
– Renovering af varmecentraler
– Fejlsøgning ved hjælp af datalogning
– Driftsoptimering og analyser
– Projektering og levering af reguleringssystemer
– Gennemførelse af energistyring
– Professionelt tilsyn med og pasning af varmecentraler, føring af driftsjournaler.

Et godt råd:
Det er vigtigt løbende, at vedligeholde varmecentralen i boligforeninger, herunder varmtvandsbeholdere. Det kan være dyrt, hvis man ikke vedligeholder varmtvandsbeholdere, idet en manglende vedligeholdelse over en årrække kan bevirke en alvorlig tæring, der gør at varmtvandsbeholderen skal udskiftes.