De store prisstigninger på energi har vi ikke mærket!

Siger bestyrelsens sekretær fra E/F Mølleåparken i Brede

Mølleåparken er et større kompleks af boliger fra 1969,
fordelt på etage-ejendomme med ejer- og almene
boliger og en ring af rækkehuse. I alt 443 boliger
beliggende i Lundtofte nord for København og nabo til
det smukke Brede, hvor Mølleåen løber igennem.
Komplekset har et fælles Varmelaug.

Vi har talt med sekretær Mogens Erner, medlem af
bestyrelsen i ejerforeningen siden 2000.

Min kone og jeg flyttede herud i 1987, fortæller han,
og det har vi aldrig fortrudt. Hvis man vil bo i grønne
omgivelser og alligevel være tæt på byen, er dette det
ideelle. Vi er en veldrevet ejerforening som sætter pris
på, at vore boliger og området er i allerbedste stand –
det samme gælder ikke mindst vor kedelcentral.

Vi har haft stor glæde af at benytte Mylliin Energi
Consult ApS som rådgiver siden 1990.

De har løbende holdt øje med kedelcentralen og stået
for projektering, udskiftninger, optimering og
elektronisk overvågning. Derfor har vi haft en god
varmeøkonomi.

For knap 4 år siden var kedelcentralen moden til en
udskiftning, men p.g.a. varmeforsyningsloven af 13.
juni 1990 og en dispensationsaftale med kommunen,
ville vi ved en total fornyelse være forpligtet til at
etablere et større kraft-varme anlæg, der kunne levere
elektricitet og varmt vand til et større område. Det var
vi af mange grunde ikke glade for, og vi lod derfor igen
Mylliin tage sig af sagen med at søge dispensation.
Efter megen tovtrækkeri og korrespondance faldt sagen
ud til vor fordel, og vi kunne starte projekteringen af
det nye kedelanlæg hos Mylliin Energi Consult.

Helt fra begyndelsen har vi været forpligtet til også at
levere varme til de omkring liggende boligblokke,
rækkehuse, missionshuset og Lejerbo – alle med egen
administration. De var ikke helt så dygtige til at
udnytte energien og afkøle, som vi var – og derfor
belastede de både vores – og eget energiforbrug urimeligt.

Løsningen på problemet kom fra John
Mylliin, som foreslog en indførelse af en
“incitaments-tarif”, således at en aftager opnåede
billigere priser, jo bedre afkølingen var. Resultatet
blev da også, at vore “kunder” fik optimeret /
udskiftet deres anlæg, vi mangler dog én kunde
endnu – men det skal nok komme.
Det er knap 3 år siden, at det “nye” anlæg blev taget i
brug. Det nye kedelanlæg består af 3 store
kondenserende kedler af fabrikat Viessmann (Se
faktaboks med tekniske specifikationer). Vi fik ved
samme lejlighed udskiftet streng-ventilerne til alle
lejligheder og indreguleret anlægget, for at opnå en
bedre fordeling og afkøling.

Det nye anlæg, kombineret med elektronisk døgnovervågning
via TREND CTS-anlæg og andre
initiativer fra Mylliin, har givet energibesparelser så
store (godt og vel 33%), svarende til ca. 875.000 kr. i
2005-energipriser, at vi har formået at holde
udgifterne i ave trods store prisstigninger på energi
de sidste år, slutter Mogens Erner.

Af Poul Erik Bruun, 2005

Tekniske specifikationer:
Det oprindelige kedelanlæg bestod af 5 stk. Dan-Stoker VN
630, 2-trækskedler, som var gasolie-fyrede, med en samlet
effekt på 3.675 kW.
Ejendommens VKO-energital var ca. 207. På grund af
Varmeforsyningsloven af 13. Juni blev anlægget i 1991
konverteret til naturgasfyring, dette og en optimering af
anlægget ved bl.a. kaskadestyring, TREND-CTS-anlæg og
andre tiltag bevirkede at energitallet faldt til ca. 174.
Det nye kedelanlæg består af 3 stk. kondenserende kedler af
fabrikat Viessmann type Vitocrossal 300 med en samlet
effekt på ca. 1.750 kW, kedlerne er forsynet med
modulerende Weishaupt gasblæse-luftbrændere. Efter en
yderligere optimering og med bl.a. andet indførelse af en
incitamentstarif er energitallet faldet til ca. 132.

Info v/ John Mylliin, 2005

Mylliin Varmeteknik ApS

Mylliin Varmeteknik ApS beskæftiger sig med følgende områder:

 

– Bygherrerådgivning
– Projektering af varmecentraler
– Renovering af varmecentraler
– Fejlsøgning ved hjælp af datalogning
– Driftsoptimering og analyser
– Projektering og levering af reguleringssystemer
– Gennemførelse af energistyring
– Professionelt tilsyn med og pasning af varmecentraler, føring af driftsjournaler.

Hjemmesiden er under opbygning og opdateres løbende.