Om Mylliin Varmeteknik

Mylliin Varmeteknik ApS bygger på mere end 45 års
erfaring med varmeteknik, hvilket bl.a. omfatter:
  • Bygherrerådgivning
  • Projektering af varmecentraler
  • Renovering af varmecentraler
  • Fejlsøgning ved hjælp af datalogning
  • Driftsoptimering og analyser
  • Projektering og levering af reguleringssystemer
  • Gennemførelse af energistyring
  • Professionelt tilsyn med og pasning af varmecentraler, føring af driftsjournaler

Mylliin Varmeteknik rådgiver primært andelsbolig-, ejer- og boligforeninger.